OBJEDNAVKY@BRIDGE-ONLINE.SK | 905 425 447
  • Angličtina
  • Čeština
  • Slovenčina

RR, A1-A2 (elementary / pre-intermediate)

Časopis RR je anglický mesačník určený pre prvý a druhý stupeň základných škôl na Slovensku

Vychádza 8x ročne (od septembra do júna). Učitelia, ktorí objednávajú 11 a viac kusov predplatného, dostávajú k časopisu každý mesiac učiteľskú sadu podľa kľúča. Učiteľská sada obsahuje: časopis zadarmo, CD, výučbovú kartu Question Card, metodické materiály Teachers‘ file.

Kľúč k učiteľskej sade:

POČET PŘEDPLATNÝCH

UČITEL’SKEJ SADY

POČET PŘEDPLATNÝCH

UČITEL’SKEJ SADY

11-20 ks

+1

151-180 ks

+6

21-60 ks

+2

181-200 ks

+7

61-90 ks

+3

201-260 ks

+8

91-120 ks

+4

261-300 ks

+9

121-150 ks

+5

301 a více ks

+10

RR