Dětský čin roku 2016

02. 12. 2016
Dětský čin roku 2016

V listopadovém čísle časopisu Gate jste si mohli přečíst o každoročním udílení cen Dětský čin roku určených pro malé hrdiny, kteří neváhají zachránit lidský život a podpořit lidi v nouzi. 1. prosince byly vybrány nové neobyčejné příběhy a uděleny ceny za Dětský čin roku 2016 v sedmi soutěžních kategoriích a uděleny i tři speciální ceny. Cenu v kategorii za zachránu lidského života si odnesla Milena Válková z Brna, která zachránila život svého bratra několika odběry kostní dřeně a to i přesto, že musela překonat narkózy i náročné přijímací zkoušky. Gratulujeme všem vítězům. Více příběhů najdete na www. detskycinroku.cz.