Ready Květen–Červen

09. 05. 2022
Ready Květen–Červen

Poznáváte včelu medonosnou? Můžete si o ní přečíst na straně 16 letního čísla časopisu Ready. Díky včelám máme nejen med, ale také zhruba 30 % potravin, jejichž květy včely opylují. V posledních letech však včely a další hmyzí opylovači z přírody díky lidské činnosti mizí. Zajímejte se o způsoby, jak včelám můžete pomoci, nejsou složité.

V aktuálním čísle našeho časopisu naleznete jako obvykle pestrou směsici zábavných i poučných článků.

Užijte si krásné léto! Těšíme se na vás v novém školním roce.

Tým časopisu Ready