April Writing Practice Sample Essays

07. 04. 2023
April Writing Practice Sample Essays

Milí vyučujúci a študenti, v rámci prípravy na maturitnú písomnú prácu sme vytvorili vzorové eseje pre obe úrovne B1 i B2, napísané rodenými hovorcami, ktoré rešpektujú požiadavky oficiálnej maturitnej eseje. Ich témy sú „Traffic and Transport“ a „The Importance of Having Free Time“. Veríme, že Vám tak zadanie, ako aj jeho vzorové prevedenie budú jazykovo aj autorsky nápomocné pri maturitnej eseji. Obe eseje nájdete v podobe PDF dokumentov v aprílovej online zložke TF. Držíme palce!