April Writing Practice Sample Essays

02. 04. 2022
April Writing Practice Sample Essays

Milí vyučujúci a študenti, aj tento mesiac sme v rámci prípravy na maturitnú písomnú prácu vytvorili vzorové eseje pre obe úrovne B1 i B2, napísané rodenými hovorcami, ktoré rešpektujú požiadavky oficiálnej maturitnej eseje. Ich témy sú „Live Music vc. recorded Music“ a „Being a Sibling“. Eseje nájdete v podobe PDF dokumentov v aprílovej online zložke TF. Ďalšie vzorové eseje plánujeme uverejniť aj pre májovo-júnové číslo a zároveň Vám pripomíname, že môžete využiť aj eseje napísané pre marcové vydanie. Príjemnú prípravu na maturitu!