Časopisy pre výučbu anglického jazyka

01. 11. 2021
Časopisy pre výučbu anglického jazyka

Anglické časopisy Play, Ready, Gate a Bridge sú špeciálne vytvorené pre výučbu jazyka. Články sú tematicky upravené tak, aby zodpovedali potrebám žiakov i učiteľov. Pre viac informácií sa môžete obrátiť na naše ELT Consultants:

Henrieta Struháriková | struharikova@bridge-online.sk | 421 905 425 447 
Henrieta Lyocsová | lyocsova@bridge-online.sk | 421 949 306 413

OBJEDNAŤ ČASOPISY | list pre rodičov

Play ukážka | Ready ukážka | Gate ukážka | Bridge ukážka 

Play syllabus | Ready syllabus | Gate syllabus | Bridge syllabus