CD k časopisu Play

05. 01. 2021
CD k časopisu Play

Vážení učitelia, nahrávky k januárovému vydaniu časopisu Play nájdete kompletne online, verejne dostupné od 11. 1. 2021. Druhé CD k Play na II. polrok vyjde v marci 2021. Bude obsahovať nahrávky k marcovému, aprílovému a májovému dvojčíslu časopisu. Doplnkové nahrávky potom nájdete tiež na našom webe.