March Writing Practice Sample Essays

11. 03. 2022
March Writing Practice        Sample Essays

Milí vyučujúci a študenti, v rámci prípravy na maturitnú písomnú prácu sme vytvorili vzorové eseje pre obe úrovne B1 i B2, napísané rodenými hovorcami, ktoré rešpektujú požiadavky oficiálnej maturitnej eseje. Ich témy sú „My Dream Hobby“ a „Volunteering“. Ďalšie eseje plánujeme neskôr uverejniť aj pre aprílové a májovo-júnové číslo. Veríme, že Vám tak zadanie, ako aj jeho vzorové prevedenie pomôžu pripraviť sa jazykovo aj autorsky na tú maturitnú. Eseje nájdete v podobe PDF dokumentov v marcovej online zložke TF. Držíme palce!