May-June Writing Practice Sample Essays

07. 05. 2022
May-June Writing Practice Sample Essays

Milí vyučujúci a študenti, aj tento mesiac sme v rámci prípravy na maturitnú písomnú prácu vytvorili vzorové eseje pre obe úrovne B1 i B2, napísané rodenými hovorcami, ktoré rešpektujú požiadavky oficiálnej maturitnej eseje. Ich témy sú „The Importance of Travelling“ a „How to Chose a University“. Eseje nájdete v podobe PDF dokumentov v aprílovej online zložke TF. Zároveň Vám pripomíname, že môžete využiť aj eseje napísané pre aprílové a pre marcové vydanie. Príjemnú prípravu na maturitu!

 
  •