NOVÝ ČASOPIS PLAY

23. 09. 2019
NOVÝ ČASOPIS PLAY

Začíname vydávať úplne nový časopis na výučbu angličtiny: Play pre 3.-5. triedu základnej školy, úroveň A0-A1.  Teraz máte jedinečnú možnosť si ho nezáväzne vyskúšať. Pokiaľ máte záujem, vyplňte tento registračný formulár. Časopis Play vychádza prvýkrát na začiatku októbra 2019, kedy Vám dodáme zadarmo jeho desať kópií. Následne Vás budeme kontaktovať so žiadosťou o spätnú väzbu na časopis: ako sa Vám s časopisom pracovalo, ktoré stránky ste využili a ako, čo sa páčilo žiakom a pod. Pre úspěšnú pilotáž budeme potrebovať, aby ste využili aspoň 50% časopisu. V prípade akýchkoľvek otázok sa na nás neváhajte obrátiť prostredníctvom našich konzultantiek Henriety Struhárikovej (Bratislava, Nitra, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica) a Henriety Lyocsovej (Košice, Prešov, Liptovský Mikuláš): struharikova@bridge-online.sk / lyocsova@bridge-online.sk. Ďakujeme za Váš záujem.

REGISTRAČNÝ FORMULÁR