OBJEDNAVKY@BRIDGE-ONLINE.SK | 905 425 447
  • Slovenčina

ONLINE MATERIALS UPDATE 4

31. 03. 2020
ONLINE MATERIALS UPDATE 4

Vzhľadom k aktuálnej situácii na školách Vám nebudeme zasielať balíky s aprílovými číslami časopisov Bridge, Gate, RR a Play na školy. Sme si vedomí komplikácií, ktoré pre Vás týmto nastanú – akonáhle to bude možné, časopisy Vám dodáme. Nateraz sme sa rozhodli vybrané časopisy zverejniť online v učiteľskej sekcii a posluchy s ostatnými doplnkami nechať verejné pre všetkých. Rovnako budeme pravdepodobne postupovať aj pri májových číslach. Myslíme na Vás a prajeme Vám všetkým pevné zdravie a nervy. V prípade akýchkoľvek otázok sa na nás obracajte mailom na dotazy@bridge-online.sk.