Reklamácia objednávky

Reklamácia objednávky
Pokud jste stávajícím zákazníkem, máte přiděleno tzv. pořadové číslo (PČ). PČ naleznete vlevo dole na štítku na zásilce. Je to také variabilní symbol, který uvádíte při platbě za časopisy. Pokud PČ neznáte, toto pole nevyplňujte.
Ulica, č.p / č.o
Sending