Ready (A1-A2)

Časopis Ready je anglický mesačník určený pre prvý a druhý stupeň základných škôl na Slovensku

Vychádza 8x ročne (od septembra do júna). Učitelia, ktorí objednávajú 11 a viac kusov predplatného, dostávajú k časopisu každý mesiac učiteľskú sadu podľa kľúča. Učiteľská sada obsahuje: časopis zadarmo, CD, výučbovú kartu Question Card, metodické materiály Teachers‘ file.

READY preview | READY syllabus 2022-23

RR