OBJEDNAVKY@BRIDGE-ONLINE.SK | 905 425 447
  • Angličtina
  • Čeština
  • Slovenčina

Ready, A1-A2 (elementary / pre-intermediate)

Časopis Ready je anglický mesačník určený pre prvý a druhý stupeň základných škôl na Slovensku

Vychádza 8x ročne (od septembra do júna). Učitelia, ktorí objednávajú 11 a viac kusov predplatného, dostávajú k časopisu každý mesiac učiteľskú sadu podľa kľúča. Učiteľská sada obsahuje: časopis zadarmo, CD, výučbovú kartu Question Card, metodické materiály Teachers‘ file.

READY SYLABUS 2020/21

RR