Súťaž v PowerPoint prezentáciách

31. 05. 2019
Súťaž v PowerPoint prezentáciách

V dňoch 22.-23.5. sme navštívili ZŠ na ulici Mudroňova v Bratislave, kde sme sa ako člen poroty zúčastnili žiackej súťaže v PowerPoint prezentáciách. Táto súťaž v anglickom jazyku je na Mudroňovej každoročnou tradíciou a rozhodovalo sa v štyroch kategóriách od piateho po ôsmy ročník. Deti porotu príjemne prekvapili nielen úrovňou svojej angličtiny, ale aj svojimi vedomosťami a rozhľadom, prácou s informáciami a svojimi prezentačnými schopnosťami. Sme na úspechy našich čitateľov hrdí a tešíme sa, že sa prostredníctvom našich časopisov môžeme podieľať na rozširovaní ich vedomostí. Výhercom aj ich pedagógom ešte raz srdečne blahoželáme!