Upravit stávající objednávku

Úprava stávající objednávky
o kolik předplatných měníte celkový počet
o kolik předplatných měníte celkový počet
o kolik předplatných měníte celkový počet
o kolik předplatných měníte celkový počet
Pokud jste stávajícím zákazníkem, máte přiděleno tzv. pořadové číslo (PČ). PČ naleznete vlevo dole na štítku na zásilce. Je to také variabilní symbol, který uvádíte při platbě za časopisy. Pokud PČ neznáte, toto pole nevyplňujte.
vyplňte pouze v případě, že Vaše škola / instituce je plátcem DPH. Pokud si nejste jistí, zda-li tomu tak je, obraťte se na p. ředitelku/ředitele nebo p. účetní/účetního
Ulice, č.p/č.o
Sending