VÁŽENÍ UČITELIA!

24. 08. 2018
VÁŽENÍ UČITELIA!

Vážení učitelia!

V novom školskom roku Vám prajeme veľa zdravia a úspechov vo Vašej náročnej práci.

Naše vydavateľstvo Bridge Vám aj v tomto šk. roku ponúka inšpirujúce časopisy na hodiny anglického jazyka pre základné a stredné školy: Ready to Read (RR) úrovne A1-A2, Gate A2-B1 a Bridge B1-B2.

Sú to moderné a zaujímavé časopisy, ktoré pomáhajú rozvíjať všetky jazykové zručnosti. Obohacujú a upevňujú slovnú zásobu na základe článkov, testových úloh a zábavných aktivít prispôsobených veku mladých čitateľov.

Pri príprave na písomnú aj ústnu maturitnú skúšku poskytujú užitočné podklady vo forme textov, posluchových a gramatických cvičení a vizuálny podnet – Speaking card.  V rámci časopisu Bridge  vychádza Maturitný špeciál, ktorý Vám pomôže preveriť vedomosti Vašich študentov.

Súčasťou každého vydania bonusovej sady pre učiteľov je nielen časopis, ale aj metodický materiál – Teacher´s File, kde nájdete doplnkové úlohy  s kľúčom aj kompletný plán hodiny ku konkrétnym textom, ďalej CD nosič s posluchovými cvičeniami naväzujúcimi na články a úlohy  a veľmi dôležitý vizuálny podnet so slovnou zásobou – tzv. Speaking card.

Každoročne pripravujeme obľúbené súťaže o hodnotné ceny pre Vašich žiakov.

Pevne veríme, že Vás naše časopisy svojou kvalitou a pestrosťou oslovia, budú motiváciou a zároveň pomôckou na Vašich hodinách angličtiny.

Ďakujeme za Vašu doterajšiu priazeň.