Víťazi súťaže My Fantasy Land

17. 05. 2018
Víťazi súťaže My Fantasy Land

Sme nadšení, že naša súťaž vzbudila taký záujem. Do redakcie nám prišlo takmer 200 projektov od žiakov vo veku od 8 do 15 rokov. Veľmi nás potešili a bolo ťažké vybrať jedenásť najlepších. Celá naša redakcia žasla nad nápaditosťou, vtipom a výtvarným spracovaním kariet. Ďakujeme všetkým jednotlivcom, skupinám, triedam a ich učiteľom a tešíme sa na budúce RR súťaže.

11 víťazných projektov nájdete tu