Stojíme za Ukrajinou

22. 03. 2022
Stojíme za Ukrajinou

Jelikož nám není lhostejné současné dění na Ukrajině a uvědomujeme si závažnost situace, zařadili jsme do dubnových čísel časopisů Bridge, Gate i Ready články, které se nynějších událostí týkají: reflektují válku a její pozadí a přinášejí další informace o Ukrajině. Stojíme za Ukrajinou!