Změna v maturitním testu od jara 2024

Od jara 2024 dochází ke změně v didaktickém testu z angličtiny, konkrétně v části ověřující jazykovou kompetenci. Devátá část je zkrácena z původních 15 na 10 úloh „multiple choice“ (výběr z možností A, B, C) a nově je přidána desátá část: 5 úloh typu „open cloze“ (doplnění správného výrazu podle kontextu bez nabídky).

V deváté části zůstává za každou správnou odpověď jeden bod; v desáté části je každá správná odpověď ohodnocena dvěma body. Maximálně tak žák může za jazykovou kompetenci získat v součtu 20 bodů.

V časopise Bridge si nově přidanou desátou část můžete poprvé vyzkoušet v prosincovém čísle. V lednu jako obvykle vyjde Maturitní speciál, zvláštní vydání s kompletní přípravou k maturitní zkoušce. A novou desátou část pak zařadíme i do březnového čísla, aby si ji studenti stihli před maturitou pořádně procvičit.

Podobné příspěvky