Úprava Objednávky časopisů

Edit an existing order

In editing the order, select how you want to change the previous order and indicate how much you want to change the number of magazines for each magazine.

O kolik předplatných měníte celkový počet?
O kolik předplatných měníte celkový počet?
O kolik předplatných měníte celkový počet?
O kolik předplatných měníte celkový počet?
Vyberte, zdali objednáváte soukromě nebo na školu / instituci.
Zvolte, zdali potřebujete daňový doklad.
Pokud jste stávajícím zákazníkem, máte přiděleno tzv. pořadové číslo (PČ). PČ naleznete vlevo dole na štítku na zásilce. Je to také variabilní symbol, který uvádíte při platbě. Pokud PČ neznáte, toto pole nevyplňujte.
Vyplňte pouze v případě, že potřebujete daňový doklad (fakturu) vystavený na školu.
Vyplňte pouze v případě, že Vaše škola / instituce je plátcem DPH. Pokud si nejste jistí, zdali tomu tak je, obraťte se na p. ředitelku / ředitele nebo p. účetní / účetního.
Telefonní číslo předáváme doručovací službě.
Vyplňte pouze v případě, že potřebujete daňový doklad (fakturu).

Price list and subscription bonuses

Number of subscriptions 1–10 11–30 31 a více
Price
(1 subscription)
400 CZK
+ 200 CZK
(postage and packing)
370 CZK  330 CZK
Plus bonuses:
 • online support at www.bridge-online.cz
 • listening on CD or online every month
 • study cards every month
 • extra Teachers‘ File exercise every month
 • educational poster
 • free magazines for teachers
 • free postage
 • online support at www.bridge-online.cz
 • listening on CD or online every month
 • study cards every month
 • extra Teachers‘ File exercise every month
 • educational poster
 • free magazines for teachers
 • free postage

How many bonus sets and magazines you can get with your order:

The number of teacher sets always refers to the order of the given title, they are not added up according to the total order of magazines.

Number of subscriptions Free magazines and teacher kits Number of subscriptions Free magazines and teacher kits
11-20 pcs +1 151-180 pcs +6
21-60 pcs +2 181-200 pcs +7
61-90 pcs +3 201-260 pcs +8
91-120 pcs +4 261-300 pcs +9
121-150 pcs +5 301 and more pcs +10 and more