Úprava Objednávky časopisů

Upravit stávající objednávku

V úpravě objednávky vyberte, jak chcete svoji aktuální objednávku v tomto školním roce změnit a uveďte u jednotlivých titulů, o kolik měníte jejich počet.

O kolik předplatných měníte celkový počet?
O kolik předplatných měníte celkový počet?
O kolik předplatných měníte celkový počet?
O kolik předplatných měníte celkový počet?
Vyberte, zdali objednáváte soukromě nebo na školu / instituci.
Zvolte, zdali potřebujete daňový doklad.
Pokud jste stávajícím zákazníkem, máte přiděleno tzv. pořadové číslo (PČ). PČ naleznete vlevo dole na štítku na zásilce. Je to také variabilní symbol, který uvádíte při platbě. Pokud PČ neznáte, toto pole nevyplňujte.
Vyplňte pouze v případě, že potřebujete daňový doklad (fakturu) vystavený na školu.
Vyplňte pouze v případě, že Vaše škola / instituce je plátcem DPH. Pokud si nejste jistí, zdali tomu tak je, obraťte se na p. ředitelku / ředitele nebo p. účetní / účetního.
Telefonní číslo předáváme doručovací službě.
Vyplňte pouze v případě, že potřebujete daňový doklad (fakturu).

Ceny a učitelské bonusové balíčky k předplatnému

Pro určení ceny za jedno předplatné se počty předplatných pro více různých titulů (BRIDGE, GATE, READY, PLAY) v rámci jedné objednávky sčítají.

 • Příklad: Učitel objedná 21 předplatných BRIDGE a 11 předplatných GATE. Celkový počet předplatných je 32, cena za jedno předplatné je tedy 330 Kč.
Počet předplatných 1–10 11–30 31 a více
Cena                  (1 předplatné) 400 Kč
+ 200 Kč (poštovné a balné)
370 Kč 330 Kč
Navíc bonusy: Naše výukové materiály jsou primárně určeny pro práci ve skupině vedené učitelem. Proto poskytujeme bonusové balíčky pro učitele, kteří předplácejí 11 a více předplatných.  
 • bohatá online podpora na www.bridge-online.cz (např. PDF verze výtisků pro interaktivní tabuli, interaktivní TF, nahrávky článků navíc, články navíc)
 • poslechy na CD* nebo online ke každému dílu (8x ročně)
 • výukové karty* ke každému dílu (8x ročně)
 • extra cvičení Teachers‘ File* ke každému dílu (8x ročně)
 • výukový plakát
 • učitelský stolní kalendář
 • výtisky zdarma pro učitele
 • poštovné zdarma

*Učitelský bonusový balíček PLAY obsahuje CD 3x ročně. Aktuální nabídka týkající se výukové karty a TF PLAY viz Všeobecné obchodní podmínky.  

 • bohatá online podpora na www.bridge-online.cz (např. PDF verze výtisků pro interaktivní tabuli, interaktivní TF, nahrávky článků navíc, články navíc)
 • poslechy na CD* nebo online ke každému dílu (8x ročně)
 • výukové karty* ke každému dílu (8x ročně)
 • extra cvičení Teachers‘ File* ke každému dílu (8x ročně)
 • výukový plakát
 • učitelský stolní kalendář
 • výtisky zdarma pro učitele
 • poštovné zdarma

*Učitelský bonusový balíček PLAY obsahuje CD 3x ročně. Aktuální nabídka týkající se výukové karty a TF PLAY viz Všeobecné obchodní podmínky.  

Kolik učitelských bonusových balíčků a výtisků zdarma můžete získat k objednávce:

Počet učitelských bonusových balíčků se vztahuje vždy k objednávce daného titulu, nesčítají se dle celkové objednávky.

 • Příklad 1: Učitel objedná 11 předplatných BRIDGE a 6 předplatných GATE. Automaticky získává učitelský bonusový balíček BRIDGE.
 • Příklad 2: Učitel objedná 5 předplatných BRIDGE a 6 předplatných GATE. Celkový počet předplatných je 11 kusů, cena předplatného je 370 Kč za jedno předplatné, ale učitel má nárok na jeden učitelský balíček. Učitel si vybere, ke kterému titulu (BRIDGE / GATE) si přeje balíček. Pokud tak neučiní, automaticky mu zvolíme titul s větším počtem předplatných (v tomto případě GATE). 
Počet předplatných Výtisky a bonusové balíčky zdarma Počet předplatných Výtisky a bonusové balíčky zdarma
11-20 ks +1 151-180 ks +6
21-60 ks +2 181-200 ks +7
61-90 ks +3 201-260 ks +8
91-120 ks +4 261-300 ks +9
121-150 ks +5 301 a více ks +10 a více