Reklamace Objednávky časopisů

Reklamace objednávky

Vyberte zdali objednávka byla soukromě nebo na školu / instituci.
Pokud jste stávajícím zákazníkem, máte přiděleno tzv. pořadové číslo (PČ). PČ naleznete vlevo dole na štítku na zásilce. Je to také variabilní symbol, který uvádíte při platbě. Pokud PČ neznáte, toto pole nevyplňujte.
Telefonní číslo předáváme doručovací službě.