V časopise Bridge pravidelně publikujeme články k ústní části maturitní zkoušky z angličtiny. Nyní máte jednotlivá maturitní témata, která jsme v časopise zpracovali, k dispozici ke stažení (ve formátu pdf).

Maturitní sloupečky

  • General topics (The UK, Ireland, USA, Canada, Australia, New Zealand, The Czech Republic, Prague, London, American Cities, American and British Holidays, Holidays in the Czech Republic, William Shakespeare, The European Union, Education in the UK)
  • Specific topics (Means of Transport, Hotels, Farms and Farming Products, Nursing, Office Communication, Computers)

The United Kingdom

USA

The Czech Republic

Ireland

Australia

New Zealand

Canada

Literature

Holidays and Celebrations

Education

Environment

Health

Housing

Sports

Fashion

Transport

Food

Shopping

Technology

Travelling

Global problems