Reklamace Objednávky časopisů SK

Reklamácia objednávky

Vyberte či objednávate súkromne alebo na školu, inštitúciu.
Pokiaľ ste súčasným zákazníkom, máte pridelené tzv. poradové číslo (PČ). PČ nájdete vľavo dole na štítku na zásielke. Je to tiež variabilný symbol, ktorý uvádzate pri platbe za časopisy. Pokiaľ PČ nepoznáte, toto pole nevyplňujte.
Telefónne číslo odovzdávame doručovacej službe.