OBJEDNAVKY@BRIDGE-ONLINE.SK | 905 425 447
  • Angličtina
  • Čeština
  • Slovenčina

Bridge, B1-B2 (intermediate / upper intermediate)

Časopis Bridge je anglický mesačník určený študentom stredných škôl. Je vhodný na prípravu k maturite.

Vychádza 8x ročne (od septembra do júna). Učitelia, ktorí objednávajú 11 a viac kusov predplatného, dostávajú k časopisu každý mesiac učiteľskú sadu podľa kľúča. Učiteľská sada obsahuje: časopis zadarmo, CD, výučbovú kartu Maturita Card, metodické materiály Teachers‘ file.

BRIDGE SYLABUS 2020/21

Bridge