OBJEDNAVKY@BRIDGE-ONLINE.SK | 905 425 447
  • Angličtina
  • Čeština
  • Slovenčina

Kontakt

OBJEDNÁVKA ČASOPISOV

ČASOPISY PLAY, READY, GATE A BRIDGE, OBJEDNÁVAJTE: E-MAILOM: objednavky@bridge-online.sk TELEFONICKY: 905 425 447

Korešpondenčná adresa

Bridge Publishing House, Ohradní 63a 140 00 Praha 4

Fakturačná adresa

BRIDGE PUBLISHING HOUSE INTERNATIONAL a.s.
Nerudova 209/10, Malá Strana, 118 00 Praha 1
IČ: 01748602 | DIČ: 4120089457 | DIČ DPH: SK4120089457

IBAN: SK 4009 0000 0000 5128 1961 56
BIC: GIBASKBX

Dotazy

TELEFONICKY: 905 425 447 | E-MAIL: dotazy@bridge-online.sk

Objednávky, distribúcia a expedície

Jana Zdvihalová

Veronika Zdvihalová

241 444 242

241 443 003

objednavky@bridge-online.cz

fakturace@bridge-online.cz