OBJEDNAVKY@BRIDGE-ONLINE.SK | 905 425 447
  • Angličtina
  • Čeština
  • Slovenčina

Gate, A2-B1 (pre-intermediate / intermediate)

Časopis Gate je anglický mesačník určený pre druhý stupeň základných škôl a prvé ročníky stredných škôl. Je vhodný pre teenagerov.

Vychádza 8x ročne (od septembra do júna). Učitelia, ktorí objednávajú 11 a viac kusov predplatného, dostávajú k časopisu každý mesiac učiteľskú sadu podľa kľúča. Učiteľská sada obsahuje: časopis zadarmo, CD, výučbovú kartu Speaking Card, metodické materiály Teachers‘ file.

GATE SYLABUS 2020/21

Gate