Bridge online lesson English

Naším cieľom je motivovať našich čitateľov, žiakov a študentov angličtiny a pomôcť učiteľom pri vyučovaní.

O nás

Kto sme

Bridge Publishing House (BPH)

Sme súkromné vydavateľstvo anglických vzdelávacích časopisov a distribútor učebníc angličtiny. Sídlime v Prahe a pôsobíme v Českej republike a na Slovensku.

Vydávame štyri vzdelávacie časopisy pre výučbu angličtiny na školách a v jazykových kurzoch: Bridge (od roku 1997), Gate (od roku 2012), Ready (od roku 2015) a Play (od roku 2019). V rámci ich obsahu vytvárame pôvodné články, učebné texty a aktivity, posluchové CD, výučbové plagáty a kalendáre, interaktívne cvičenia, aplikácie pre anglickú výučbu a mnoho ďalšieho pre študentov angličtiny všetkých vekových kategórií.

Naša história siaha do roku 1997, kedy vyšlo prvé číslo časopisu Bridge, symbolicky s londýnskym mostom Tower Bridge na obálke. Na počiatku bol časopis určený českým stredoškolákom a učiteľom. Prvé číslo časopisu Gate vyšlo v roku 2012 s cieľom osloviť mladých čitateľov z posledných ročníkov základných škôl a prvých dvoch ročníkov stredných škôl. V roku 2015 vydavateľstvo kúpilo už existujúci časopis R&R a premenilo ho do modernej podoby jako titul Ready, určený pre 2. stupeň základných škôl. Najnovším členom našej rodiny je časopis Play pre žiakov 1. stupňa základných škôl.

V septembri 2014 sme sa stali distribútorom zahraničných vydavateľov anglických učebníc a začali sme vytvárať podporu pre učebnice určenú českým učiteľom. Zriadili sme e-shop www.bridgebooks.cz.

Pravidelne sa zúčastňujeme na vzdelávacích podujatiach pre učiteľov angličtiny a pripravujeme aj vlastné konferencie a metodické semináre. Každoročne organizujeme obľúbené súťaže pre žiakov a študentov anglického jazyka.

Náš tím tvoria skúsení a zanietení britskí, americkí a austrálski spisovatelia, redaktori, grafici, zvukári, predajcovia a administratívni pracovníci. Milujeme prácu so študentmi. Nahrávky na CD pripravujeme vo vlastnom nahrávacom štúdiu.

Naším cieľom je motivovať našich čitateľov, žiakov a študentov angličtiny a pomôcť učiteľom pri vyučovaní. Chceme žiakom a učiteľom poskytnúť najkvalitnejšie učebné materiály a komplexnú podporu pri štúdiu jazyka.

Hrdíme sa zmyslom pre inováciu, originalitu a kvalitu našich produktov.

Od roku 1997 jsme vychovali několik generací svých čtenářů. Někteří jsou dnes našimi kolegy. Naše práce nás baví!

Naše historie sahá do roku 1997, kdy vyšlo první číslo