OBJEDNAVKY@BRIDGE-ONLINE.SK | 905 425 447
  • Angličtina
  • Čeština
  • Slovenčina

Play, A0-A1 (beginner / elementary)

Play (A0 – A1) je zameraný na začiatočníkov v angličtine vo veku od 8 do 12 rokov. Texty sú skrátené na veľmi krátke vety obsahujúce slová zo základnej slovnej zásoby. Cvičenia sú založené na obrázkoch. Každé číslo má svoju tému, napr. rodina, cestovanie atď., ktorá sa tiahne celým číslom. PLAY má predovšetkým povzbudiť a motivovať mladých žiakov k angličtine tým najjednoduchším a najzábavnejším spôsobom.

PLAY SYLABUS 2020/21

Play