Januárový maturitný špeciál časopisu Bridge

V januárovom vydaní už klasicky prinášame kompletný vzorový didaktický test pre obe úrovne B1 aj B2. Obsahuje časti Listening, Language in Use a Reading.

Nahrávky k časti listening

Z dôvodu vysokého počtu nahrávok na CD uverejňujeme v maturitnom špeciáli nahrávky pre listening BEZ dvoch minút ticha.

Pre prehľadnejšiu prácu s nimi ich má každé cvičenie dve - jednu nahrávku s inštrukciami, druhú so samotným cvičením.

Internej časti maturitnej skúšky sa budeme venovať v marcovom a v aprílovom vydaní - prinesieme vám aktivity pre prípravu na časti Writing a Speaking.

V prípade, že máte pripomienky či návrhy na vylepšenie maturitnej prípravy s Bridge, láskavo nás kontaktujte. Ďakujeme!

Podobné príspevky