Zábavné a náučné časopisy pre výučbu angličtiny

PLAY
A0–A1

základné školy
3.-5. trieda ZŠ

READY
A1–A2

základné školy
5.-7. trieda ZŠ

GATE
A2–B1

základné a stredné školy 8. trieda ZŠ - 1. ročník SŠ

BRIDGE
B1–B2

stredné školy
2.–4. ročník SŠ

Chceli by ste podporiť školskú výučbu angličtiny vašich detí pomocou vhodne cieleného doplnku? Chcete, aby tento doplnok deti bavil a motivoval k učeniu? Chcete ušetriť za drahé jazykové kurzy?

Vyberte si z našich časopisov Play, Ready, Gate a Bridge.

 • Rôznorodé témy, ktoré deti zaujímajú a motivujú k učeniu, a ktoré nenájdu v školských učebniciach angličtiny, ako moderné technológie, hudba, film, príroda, veda atď. Titule Bridge na najvyššej jazykovej úrovni pravidelne zaraďujeme texty, ktoré umožňujú deťom hovoriť anglicky o ich vlastnej krajine a prezentovať ju v angličtine. Popritom sa o nej niečo zaujímavé naučia.
 • Rôznorodé typy textov: všetko od článkov, rozhovorov, komiksov a recenzií až po prezentáciu gramatiky a tipy pre štúdium angličtiny.
 • Jazyková úroveň textov je prispôsobená žiakom danej úrovne jako gramatikou, tak aj slovnou zásobou a dĺžkou článkov, aby im rozumeli a boli motivovaní k čítaniu. Použitá angličtina je moderná, prirodzená a autentická.
 • Rozvíjame schopnosti potrebné na to, aby sa žiaci dorozumeli v bežných každodenných situáciách.
 • Ponúkame anglicky hovoriaci svet očami autorov z daných krajín. Deti sa zoznamujú s kultúrou a tradíciami anglicky hovoriacich krajín.
 • Reflektujeme aktuálne dianie a moderné jazykové trendy, čo učebnice nedokážu.
 • Informácie v našich článkoch sú relevantné a overené.
 • V dobe sociálnych médií rozvíjame u detí kritické čítanie.
 • Články sú doplnené širokou škálou rôznorodých aktivít zameraných na čítanie, počúvanie, rozprávanie, gramatiku a slovnú zásobu.
 • Povinné učivo (ako gramatika a slovná zásoba) je zaradené a precvičované zábavnou formou.
 • Grafiku prispôsobujeme vkusu našich čitateľov, aby ich motivovala k učeniu.

OBJEDNÁVKA PREDPLATNÉHO

V prípade zájmu o predplatné sa obráťte na vášho učiteľa angličtiny.

Cena jedného ročného predplatného v rámci triedy je 13 EUR a zahŕňa 8 čísiel časopisu (celkovo 224 stránok a až minút anglických nahrávok).

Cena ročného predplatného predstavuje jednu online hodinu angličtiny s rodeným hovorcom.

Celý školský rok s kvalitnou angličtinou za rozumnú cenu.