Materiály pro výuku angličtiny

PLAY
A0–A1

základné školy
3.-5. trieda ZŠ

READY
A1–A2

základné školy
5.-7. trieda ZŠ

GATE
A2–B1

základné a stredné školy 8. trieda ZŠ - 1. ročník SŠ

BRIDGE
B1–B2

stredné školy
2.–4. ročník SŠ

PLAY, READY, GATE a BRIDGE jsou ideálními pomocníky pro výuku anglického jazyka.

 • aktuálne témy
 • novinky zo sveta filmu, hudby a videohier, presne pre vašich študentov
 • anglicky hovoriaci svet očami autorov z daných krajín
 • prepracované aktivity a posluchové cvičenia
 • texty upravené pre konkrétne jazykové úrovne a prispôsobené potrebám výučby
 • gramatika a slovná zásoba zábavnou formou
 • jazykové hádanky, slovné hry a kvízy
 • literatúra a komiksové adaptácie literárnych diel
 • príprava na maturitu a jazykové testy
 • moderná metodika
 • celoročné súťaže s atraktívnymi cenami
 • prehľadná a zaujímavá grafika
 • rozvoj čítania s porozumením v dobe sociálnych médií
 • rozvoj mezipředmětových vztahů

Učitelský bonusový balíček pro předplatitele 11 a více kusů předplatného

Naše výukové materiály jsou primárně určeny pro práci ve skupině vedené učitelem. Proto poskytujeme bonusové balíčky pro učitele, kteří předplácejí 11 a více předplatných.

Ke každému dílu (8x ročně)

 • CD s posluchovými cvičeniami
 • výučbová karta
 • Teachers’ File s doplnkovými aktivitami
 • výtisky navíc zdarma
 • přístup do bohaté online sekce (např. PDF verze materiálů pro interaktivní tabuli, nahrávky článků navíc, interaktivní TF, články navíc…)

Raz za rok

 • učiteľský stolný kalendár
 • výučbový plagát