Časopisy pre výučbu angličtiny

PLAY
A0–A1

základné školy
3.-5. trieda ZŠ

READY
A1–A2

základné školy
5.-7. trieda ZŠ

GATE
A2–B1

základné a stredné školy 8. trieda ZŠ - 1. ročník SŠ

BRIDGE
B1–B2

stredné školy
2.–4. ročník SŠ

Časopisy Play, Ready, Gate a Bridge sú ideálnymi pomocníkmi pre výučbu angličtiny.

 • aktuálne témy
 • novinky zo sveta filmu, hudby a videohier, presne pre vašich študentov
 • anglicky hovoriaci svet očami autorov z daných krajín
 • prepracované aktivity a posluchové cvičenia
 • texty upravené pre konkrétne jazykové úrovne a prispôsobené potrebám výučby
 • gramatika a slovná zásoba zábavnou formou
 • jazykové hádanky, slovné hry a kvízy
 • literatúra a komiksové adaptácie literárnych diel
 • príprava na maturitu a jazykové testy
 • moderná metodika
 • celoročné súťaže s atraktívnymi cenami
 • prehľadná a zaujímavá grafika
 • rozvoj čítania s porozumením v dobe sociálnych médií

Učiteľská sada pre predplatiteľov 11 a viac ks časopisov

Každý mesiac

 • CD s posluchovými cvičeniami
 • výučbová karta
 • anglicky hovoriaci svet očami autorov z daných krajín
 • Teachers’ File s doplnkovými aktivitami
 • časopisy navyše zdarma
 • prístup do bohatej online sekcie (napr. nahrávky článkov naviac, interaktívne TF, extra články…)

Raz za rok

 • učiteľský stolný kalendár
 • výučbový plagát