ELT konferencie pre učiteľov angličtiny na ZŠ a SŠ

Vážené pani učiteľky, vážení páni učitelia, Bridge Publishing House, National geographic Learning a AMATE vás srdečner pozývajú na konferencie o výučbe angličtiny na základných a stredných školách.

         

Konferencie sa konajú v sobotu 4. novembra 2023 v Prahe na Malostranskom gymnáziu, Josefská 7, Praha 1, a v sobotu 11. novembra 2023 v Brne na Filozofickej fakulte MAsarykovej univerzity, Arne Nováka 1/1, Brno.

Pozrite sa na program.

Konferenčný poplatok je 400Kč za účastníka a zahŕňa vstup na 7 seminárov, darčekovú tašku a celdenné občerstvenie. Každý účastník dostane certifikát o účasti vystavený na jeho meno a dátum narodenia, a uvádzajúci dátum konania konferencie a jej dĺžku (8 hod).

Prihláška do Prahy

Prihláška do Brna

 

Podobné príspevky