Čo nového prinášajú naše webové stránky

Po niekoľkomesačných prípravách sme počas septembra spustili naše nové webové stránky www.bridge-online.sk. Veríme, že ich súčasná podoba je užívateľsky prívetivejšia. O pôvodný obsah neprídete, a zároveň sme rozšírili podporu, ktorá bude k dispozícii aj neregistrovaným čitateľom.

Čo nového vám naše webové stránky prinášajú?

  • V sekcii každého časopisu nájdete ukážkové číslo, vzdelávací plán, aktuálne súťaže, ukážkový plán hodiny (na tejto časti ešte pracujeme) a karty (na tejto časti ešte pracaujeme). Časopis Bridge okrem toho ponúka samostatnú stránku venovanú príprave na maturitu. Všetky tieto materiály sú dostupné pre verejnosť bez nutnosti registrácie.
  • Ku každému číslu sme pridali zobrazený obsah vydania. Máte teda prehľad o tom, čo sa v tom-ktorom z nich nachádza. Tiež môžete vyhľadávať čísla časopisov podľa určitej témy (napr. London). Obsah je zobrazený aj neregistrovanej verejnosti.
  • V učiteľskej sekcii, tak ako ste si už zvykli, nájdete pri každom čísle bonusy online, teda aktuálne CD, Recording Scripts, Speaking Card, interaktívne Teacher's File, riešenia úloh a cvičení a nahrávky niektorých článkov, prípadne aj extra články naviac - také, ktoré sa nám do tlačenej verzie časopisu už nezmestili. Extrta články a materiály, doplnkové nahrávky, niektoré posluchy z časopisov a riešenia sú dostupné aj pre verejnosť bez nutnosti registrácie.
  • Každá nahrávka v učitelské sekcii má s voj odkaz (link). Ten môžete poslať s svojim študentom, ktoi si potom môžu vypočuť nahrávku napr. za domácu úlohu bez toho, aby sa museli registrovať.
  • Ako ďalšiu novinku pridávame v učiteľskej sekcii ku každému číslu celé PDF časopisu. To je možné použiť vo výučbe, napr. môžete zobraziť článok alebo cvičenie na interaktívnej tabuli. Takýto časopis sa nedá ani stiahnuť, ani vytlačiť, aby sme ho ochránili pred zneužitím.
  • Ku každému časopisu pripravujeme článok mesiaca, ktorý bude k dispozícii i verejnosti. naše šéfredaktorky vyberú z aktuálneho obsahu článok, ktorý ich najviac zaujal. článek měsíce, který bude k dispozici i veřejnosti. Naše šéfredaktorky vyberou z aktuálního obsahu článek, který je nejvíce zaujal.

Za akékoľvek pripomienky a nápady vopred ďakujeme!

Podobné príspevky