Nový spôsob registrácie do učiteľskej sekcie časopisov

Na základe spätnej väzby od Vás sme nahradili pôvodný komplikovaný systém prihlasovania do učiteľskej sekcie časopisov za oveľa jednoduchší a modernejší. Prostredníctvom unikátneho kódu, ktorý bude vložený spolu s podrobnými inštrukciami do Teachers‘ File pri Vašej prvej zásielke, si zriadite na našich webových stránkách www.bridge-online.cz svoj účet.

Inštrukcie pre web

Podobné príspevky